תחומי פעילות

מעקבים

אחת ההתמחויות של משרדנו היא בביצוע מעקבים, מדובר בכלי משמעותי וחשוב לאיסוף ראיות ומידע רלוונטי עבור הלקוח. מעקבים יכולים להתבצע

חקירות כלכליות

חקירות כלכליות מתבצעות על פי רוב ליישוב מחלוקות שונות הקשורות לנושאים פיננסים או לצורך איתור נכסים. הן מתבצעות ביוזמת עסקים

חקירת מהימנות

חברה המעסיקה עובדים, יכולה למצוא את עצמה בסיטואציות בגינן היא תזדקק לשירותי חקירת מהימנות. מעסיק המעוניין לקלוט עובד מסוים או